Beleid grens- overschrijdend gedrag

  Beleid (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

             

 

2MOVE wil voor haar leden een sociaal veilige sportomgeving bieden waar iedereen met plezier en vertrouwen kan sporten.

Maatregelen om een sociaal veilige sportomgeving te creëren zijn daarbij van belang om ongewenst gedrag te voorkomen. Hiervoor is een beleid opgesteld met als tot doel om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De tekst van dit beleid is opvraagbaar bij de voorzitter van 2MOVE.

 

Het bestuur van 2MOVE spreekt zich uitdrukkelijk uit dat (seksueel) grensoverschrijdend gedrag niet toelaatbaar is en streeft er naar dat alle leden zich vrij voelen om gedrag dat als ongewenst wordt ervaren te bespreken met degene die dat gedrag vertoont. Niettemin kan het voorkomen dat iemand (eerst) liever spreekt met een niet direct betrokkene zoals een vertrouwens(contact)persoon. De vertrouwens(contact)persoon luistert naar het verhaal en helpt te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen.

 

Voor 2MOVE is beschikbaar als vertrouwenspersoon: Mirjam Valkenburg. Zij is sociaal werker bij Mens De Bilt. Je kunt Mirjam bereiken via de mail: m.valkenburg@mensdebilt.nl of via telefoonnummer 06.30714483. Bij afwezigheid kan haar voicemail worden ingesproken en belt zij of haar vervanger (bij langdurige afwezigheid) terug.